Språk

 

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med oss

Klikk for stort bilde  

Hverdagen vår er plutselig blitt helt annerledes, og vi er alle i en uvanlig situasjon, men du trenger ikke være alene.

Hvis du trenger noen å snakke med om bekymringer, utfordringer, den nye skolehverdagen eller du trenger hjelp til noe, så kan du ta kontakt med oss på skolen:

 

Solveig Methi, spesialpedagog og OT-leder: solveig.methi@tffk.no, tlf. 911 65 498

Toril Steinsvik, PP-rådgiver: toril.steinsvik@tffk.no, tlf. 416 22 907

Kathrine B. Green, karriereveileder: kathrine.green@tffk.no, tlf. 918 67 087

Andreas Rushfeldt, avd.leder studiespesialisering, andreas.rushfeldt@tffk.no, tlf. 924 32 261

Ove Jonny Bjørnsti, avd.leder yrkesfag, ove.jonny.bjornsti@tffk.no, tlf. 930 36 440

Christina Zahl, ass.rektor: christina.zahl@tffk.no, tlf. 918 41 259

 

Vi minner også om disse hjelpetelefonene:

Døgnåpen alarmtelefon for barn og unge

Telefon 116 111

SMS 417 16 111

E-post alarm@116111.no

Fra utlandet +47 954 11 755

 

Folkehelseinstituttet

Informasjonstelefonen for koronaviruset 815 55 015

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/