Informasjon til privatister høsten 2022

Informasjon til privatister som skal avlegge eksamen høsten 2022.

Eksamen høsten 2022

Eksamensdag og eksamensdato ser du inne i Privatistportalen, trykk på link nedenfor:

Privatistportalen

Her ser du også oppmøtetidspunkt. Generelt sett er oppmøtetidspunkt klokka 08.30 på skriftlig eksamen. Møt i hovedinngang på administrasjonsbygg så blir du vist til eksamenslokalet.

Enkelte skriftlige eksamener har forberedelse. Dette ser du i oversikten over eksamensdatoer for skriftlig eksamen på Utdanningsdirektoratet (sentralt gitt) eller hos VigoIKS (lokalt gitt). Forberedelsen kan du laste ned klokken 09.00 forberedelsesdagen.

Forberedelse

Datoer for sentralt gitt eksamen høsten 2022

Datoer for lokalt gitt eksamen høsten 2022

 

PC

Du kan ta med din private pc på eksamen. Du må sørge for at den er oppdatert med siste versjon av programvare. Du får instrukser for hvordan du kan logge inn og hvilket nettverk du skal bruke av eksamensvaktene.

Har du ikke pc, men trenger å låne dette så ta kontakt med Odd Erik Rønning – odd.erik.ronning@tffk.no eller på telefon 93 24 28 93.

 

Hjelpemidler til eksamen.

Generelt sett er alle hjelpemidler tillatt på eksamen, unntatt kommunikasjon – dette innebærer at det ikke er lov å bruke mobiltelefon, åpent nettverk og kommunikasjon med andre kandidater.

Det er en del nettressurser som er tillatt å bruke under eksamen. Nettverket er åpnet for dette, men vær oppmerksom på at det kan ta litt tid å åpne enkelte nettsteder.

Nettressurser

Generell informasjon om eksamen som privatist finner du på fylkeskommunenes hjemmeside. Husk å ta med gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort, pass eller id-kort)

.Eksamen som privatist.

Informasjon om klage og klagebehandling

Til toppen