Språk

 

Hilsen fra rektor

Klikk for stort bilde Martin Wullf Rektor Marianne har sendt e-post til alle elever og foreldre/foresatte 3.4.20:

Hei elever og foreldre/foresatte  

Da har vi snart tilbakelagt tre uker med vår nye skolehverdag, og påskeferien gir oss snart en velfortjent pause. Vi håper dere bruker fridagene til å samle krefter og hvile ut etter lange dager med nettskole. 

Foreløpig vet vi ikke hva som skjer etter påske. Vi må vente og se hva som blir bestemt når det gjelder smittevern. Vi oppfordrer alle til å følge med i media i løpet av påsken. Vi vil også sende ut informasjon fra skolen når vi vet mer. 

Dersom vi også etter påske skal fortsette med nettundervisning, er det viktig at dere elever gjør alt dere kan for å delta og jobbe godt. Etter påske vil vi øke antall timer med undervisning i sanntid på Teams daglig, sånn at dere får mer undervisning der og da. Dette for at undervisninga kan bli enda bedre og mer variert.  

Selv om skoledagen er annerledes, må dere møte opp, delta aktivt og overholde frister for arbeidsoppgaver. Det er obligatorisk oppmøte til alle timene, hvis ikke læreren gir beskjed om noe annet, og vanlig timeplan gjelder som før. Selv om vi ikke fører vanlig fravær, gir manglende oppmøte likevel ordensanmerkning etter skolens ordensreglement.  

Vi har også fått informasjon om at noen tror karakterene de fikk i 1. termin vil gjelde som standpunkt. Det er ikke riktig. Standpunktkarakter settes ved skoleårets slutt når opplæringa er ferdig og ut fra det dere viser at dere kan. Derfor er det så viktig at dere deltar aktivt, sånn at dere får vist hva dere kan. For å få bedre tid til dette arbeidet, vil fastsetting av standpunkt skje så nært skoleslutt som mulig. 

Vi vet også at noen av avgangselevene våre er bekymret for vitnemål og søknad til høyere utdanning eller læreplass, nå som skriftlig eksamen er avlyst. Det som er viktig for dere å vite, er at det vitnemålet dere får nå til våren, blir et fullverdig vitnemål. Dere stiller på lik linje med resten av avgangselevene fra alle Norges videregående skoler når dere søker dere videre.  

Når det gjelder privatister, muntlig eksamen og praktisk/muntlig eksamen, så vil Kunnskapsdepartementet gi skolene informasjon om dette etter påske. Elever som har bekymringer eller spørsmål kan gjerne ta kontakt med oss på skolen. 

Vi vet altså ikke når vi kan få komme tilbake til skolen, selv om det vi alle helst vil. I mellomtiden må vi prøve å holde motet oppe og stå på. Da har jeg tro på at vi kommer igjennom dette på en god måte.  

Hold dere friske så godt dere kan, og følg rådene om smittevern sånn at vi sammen tar vare på alle dem som det er ekstra farlig for å bli syke.  

Jeg håper vi snart kan sees igjen på skolen, og ønsker dere en riktig god påske! 

Mvh 

Marianne Fjellheim 

rektor